ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της ΠΟΣΠΦ για το σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψης ατόμων με χρόνιες παθήσεις

Αγαπητά Μέλη της Ομοσπονδίας μας,

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους χρόνιους ασθενείς σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για εργοδότηση στα πλαίσια του πιο πάνω σχεδίου, ετοίμασε σχετικό οδηγό ο οποίος επισυνάπτεται (4 έγγραφα).

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε τον οδηγό αυτό στους ασθενείς/ μέλη των συνδέσμων σας και παράσχετε βοήθεια σε όσους δυνατόν να έχουν απορίες.

Όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου που αφορούν τόσο τον Εργοδότη όσον και τον Εργοδοτούμενο δίνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας http://www.mlsi.gov.cy/dl

 

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ