ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!

Αγαπητά μέλη, 

Προκηρυχθηκε το ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Α) Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με Χρόνιες Παθήσεις που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική απασχόληση. 

Β) Η διάρκεια του σχεδίου είναι 24 μήνες

Γ) Το σχέδιο αφορά άτομα τα οποία είναι μέλη συνδέσμου ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων. (Ο σύνδεσμος μας είναι μέλος).

Γι' αυτό ζητείται: (α)Βεβαίωση από το σύνδεσμο στον οποίο είναι μέλη (β) Ιατρική βεβαίωση από γιατρό που να καταγράφει την ασθένεια του αιτητή.

Αφού εγγραφείτε ως άνεργος, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συγκεκριμένα επαγγέλματα και θέσεις που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να εργοδοτηθείτε με το πρόγραμμα αυτό, με μια απλή επίσκεψη στα επαρχιακά γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Μπορειτε να διαβάστε τον οδηγό του σχεδίου ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.kepa.gov.cy/em/BusinessDirectory/Company/CompanyProduct.aspx?CompanyId=0719d120-794d-4f66-ae22-27acd1649b60&ProductId=1f10850b-89e2-4c95-a926-6f6ba729e68a

Text content