Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο του Crohn (2021)

Αγαπητά μέλη,

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. διεξάγει έρευνα με στόχο την κατανόηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Ελκώδη Κολίτιδα και Νόσο του Crohn. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε ξανά το 2015. Αυτή τη φορά με κάποιες μικρές τροποποιήσεις επιχειρούμε να δούμε και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της παλαιότερης έρευνα μας με αυτά που θα συλλέξουμε. Σκοπός του Συνδέσμου είναι μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, να σχηματίσει μια εικόνα για θέματα που αφορούν την περίοδο έξαρσης των παθήσεων, το ΓεΣΥ, τον κοινωνικό αποκλεισμό κ.α., έτσι ώστε να μπορέσει να συμβάλει με τη δράση του σε βελτιωμένο πλαίσιο θεραπείας και κατ’ επέκταση καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών.
Ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου 5-8 λεπτά. Η συμμετοχή στην έρευνα έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ανωνυμία και το απόρρητο των απαντήσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
 
Μπορείτε να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο κάνοντας Κλικ εδώ