Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, CY–Biobank, του Πανεπιστήμιου Κύπρου

Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, CY–Biobank, του Πανεπιστήμιου Κύπρου

 

Το Όραμα μας

Φιλοδοξούμε να διευρύνουμε την υφιστάμενη Βιοτράπεζα μας σε παγκύπριο επίπεδο και να εδραιώσουμε ένα ερευνητικό περιβάλλον με κατεύθυνση την ιατρική ακριβείας, ωθούμενοι από το πραγματικό μας ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ευημερίας των συνανθρώπων μας. Κύρια στοιχεία αυτής της προσπάθειας μας είναι η συνεχής μόρφωση, έρευνα και καινοτομία, ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών. Ύψιστος και ιερός σκοπός του Κέντρου Αριστείας μας είναι η σύνδεση μεταξύ της δραματικής εικόνας του επηρεαζόμενου ατόμου- του ασθενή ως μια μακρο-οντότητα και του ασθενή ως μια μοριακή βιολογική μικρο-οντότητα. Το επόμενο στάδιο είναι η πρόληψη ή η διόρθωση της μοριακής ασθένειας μέσω της μεταφραστικής έρευνας και της ιατρικής ακριβείας.

Η Αποστολή μας

Εμείς, οι λειτουργοί και ερευνητές του Κέντρου Αριστείας CY-Biobank, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα αναβαθμισμένο ερευνητικό περιβάλλον, ώστε χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα εργαλεία, να εξελίξουμε μια καινοτόμα έρευνα πρώτη γραμμής, στον τομέα των γενετικών ασθενειών και της μοριακής ιατρικής. Έχοντας στη διάθεσή μας ερευνητική υποδομή η οποία περιλαμβάνει ένα συνδυασμό από σύγχρονα όργανα και ιατρικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη μοριακή γενετική και βιοστατιστική, στη βιοπληροφορική και στη μοριακή και κυτταρική βιολογία, επιδιώκουμε να εξελίξουμε το Κέντρο Αριστείας, CY-Biobank σε μια σημαντική πύλη παραγωγής νέας γνώσης που θα εξυπηρετεί στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Στο Κέντρο Αριστείας μας επιθυμούμε να συμβάλουμε στη καλύτερη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία ασθενειών, διαμέσου της προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας και της μόρφωσης, με μια προσέγγιση που έχει στο επίκεντρο της τον/την ασθενή. Στο CY-Biobank ενστερνιζόμαστε την εθνική μας διάσταση.

Πολιτική Εξασφάλισης της Ποιότητας

Το Κέντρο Αριστείας μας έχει σχεδιάσει και έχει δεσμευτεί για την πιο κάτω Πολιτική για Εξασφάλιση της Ποιότητας:

Συμμόρφωση με τα πρότυπα που αφορούν στα πρότυπα ποιότητας τύπου ISO9001:2015 και στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Κέντρου.

Συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις των κανονισμών και των κανόνων δεοντολογίας με πάσα διαφάνεια

Διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας τρέχουν με βάση τις κατάλληλες δομές και τη δέουσα αμεροληψία

Εξασφάλιση ότι εφαρμόζονται οι αρχές καλής πρακτικής σε σχέση με τις διαδικασίες της βιοτράπεζας, του τμήματος έρευνας και του διαγνωστικού τμήματος

Διασφάλιση ότι όλο το προσωπικό του Κέντρου Αριστείας είναι ενήμερο για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ότι όλοι οι λειτουργοί του εφαρμόζουν τις διαδικασίες με τη δέουσα μεθοδολογία

Το Κέντρο Αριστείας- Γενικές Πληροφορίες

Η Βιοτράπεζα συστάθηκε χάρις την επιτυχή διεκδίκηση χρηματοδότησης του Καθηγητή Κ. Δέλτα και των συνεργατών του, από ανταγωνιστικά κονδύλια, στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση Προγραμμάτων Στρατηγικής Υποδομής. Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε, με ένα κονδύλι ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, και από τα ταμεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο τη δημιουργία της πρώτης Βιοτράπεζας της χώρας. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, των Έργο πήρε την πρώτη θέση, ανάμεσα σε 42 άλλες αιτήσεις, σε μια διαδικασία έγκρισης 2 φάσεων. Η Βιοτράπεζα εγκρίθηκε από την Κυπριακή Επιτροπή Βιοηθικής το 2011, για να λειτουργεί για μια περίοδο 25 ετών.

Μια περαιτέρω εξέλιξη που αφορά στη Βιοτράπεζα, ήταν και η επιτυχία εξασφάλισης μιας επιπρόσθετης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης Ορίζοντας 2020, [H2020-WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2], με ακόμη 15 εκατομμύρια ευρώ για μια περίοδο 7 ετών. Τη χρηματοδότηση αυτή συμπληρώνουν άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προέρχονται από τα ταμεία της κυπριακής κυβέρνησης και επιπρόσθετα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για μια περίοδο 15 ετών, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου που άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, 2034, οπότε και αναναμένεται η ολοκλήρωσή του. Στόχος του Έργου είναι να αναβαθμίσει την υφιστάμενη υποδομή σε Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα.

“Επενδύουμε στη Βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο!”