ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το συνημμένο αρχείο, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, περιέχει κατάλογο με τις ευπαθείς ομάδες οι οποίες πρέπει να περιοριστούν από τους χώρους εργασίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες διαχείρισης της κρίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της κυπριακής δημοκρατίας

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html