ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Πρόγραμμα Στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως το οποίο ανακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού.