Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ)

Κώδικάς Ηθικής ΠΟΣΠΦ

Στο συνημμένο έγγραφο αναγράφεται αναλυτικά ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας που πρέπει να διέπει την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ). Στην ουσία αποτελεί μια σειρά από κανόνες που συστήνεται να γίνονται σεβαστοί από τα μέλη οργανώσεις της ΠΟΣΠΦ. Ο κώδικας δεοντολογίας δεσμεύει όλα τα μέλη του Δ.Σ. όπως και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΣΠΦ.

Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Δεν επιτρέπονται σχόλια, αλλά trackbacks και pingbacks.