Οι κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς του ECCO και της EFCCA

Οι πολυαναμενόμενες μεταφράσεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την νόσο του Crohn (ΝΚ) και την Ελκώδη Κολίτιδα (ΕΚ) – ECCO – και της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συλλόγων Ατόμων με τη νόσο του Crohn και την Ελκώδη Κολίτιδα – EFCCA– έχουν ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστούν επίσημα κατά το 12ο συνέδριο της ECCO 15-18 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της ECCO για τη ΝΚ και την ΕΚ θεωρούνται ως σημείο αναφοράς για την ορθή αντιμετώπιση των παθήσεων από την πλειοψηφία των κλινικών για τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) στην Ευρώπη. Μεταφράζοντας τις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες από την αυστηρή ιατρική γλώσσα στην απλή καθομιλουμένη προσφέρεται στους ασθενείς και τους γαστρεντερολόγους ένα κοινό υπόβαθρο γνώσεων που μπορεί να διευκολύνει το διάλογο, την κατανόηση και κοινή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Η εκπαίδευση των ασθενών σε θέματα υγείας έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη δύναμη και την ενδυνάμωση που χρειάζονται για να διαχειριστούν σωστά ασθένεια και τις επιπτώσεις της στην ποιότητα ζωής τους.

Ένα χρόνο μετά από τη συνέντευξη τύπου του 2016, κατά την οποία δημοσιεύθηκαν επίσημα οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους ασθενείς του ECCO και της EFCCA στα Αγγλικά, οι οδηγίες είναι πλέον διαθέσιμες σε 29 γλώσσες των χωρών μελών του ECCO και της EFCCA, με σκοπό να καταργηθούν οι γλωσσικοί φραγμοί και να συμπληρωθούν τα κενά στη γνώση. Η διαδικασία της μετάφρασης βασίστηκε στη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων ασθενών και εκπροσώπων γαστρεντερολόγων από κάθε χώρα, με το όραμα της ενίσχυσης της κάθε μετάφρασης με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων. Ήταν μια προκλητική εργασία που αντάμειψε όμως με το αποτέλεσμά της όλους τους εμπλεκόμενους.

Για την χώρα μας οι μεταφράσεις έγιναν με τη συνεργασία του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας (HELLESCC) και της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης των ΙΦΝΕ (ΕΟΜ ΙΦΝΕ)*.

 

Κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με Νόσο του Crohn/ πατήστε εδώ

Κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με Ελκώδη Κολίτιδα/ πατήστε εδώ

 

*Το κείμενο είναι παρμένο από τον Σύλλογο Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας μετά  από σχετική άδεια.